Bạn nghĩ bài viết này thế nào?
+1
10
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
2